Sunday, August 13, 2006

尋友

我是1983年畢業,上午D班,有沒有同屆同學,甚至同班同學可以聯絡。唔經唔覺已畢業二十三年。剛才睇到一篇文章提到盧淑智老師,我記得得她,印象中她沒有教過D班,但好似就教足六年C班。我最記得黎光明老師,王匯蘭老師,仲有甄瑞連老師,余鳳鳴老師,曾生(女,以前好似住筲箕灣).....太多,當然仲有同班同學,不知他近況如何?我只有聯絡,彭德釗,周烈文,其他已沒有聯絡,但名字仍記得。